CÓDIGO AZUL

Realidade crítica, humor reflexivo | Realidad crítica, humor reflexivo | Critical reality, reflective humor.

[GAL]Código Azul é unha nova compañía galega de teatro creada en 2024 polo actor e produtor Martín Espantoso.

Código Azul ten un compromiso coa busca da verdade e adopta un espírito didáctico, enfocándose na creación dun teatro que dialoga coa actualidade dende unha mirada crítica e irónica.

Observa a realidade dende unha visión lúdica que pretende facer reflexionar aos seus espectadores. Pon a lupa en temas como a saúde mental, os cambios sociais, o panorama cultural... Sempre con humor e emoción.

[CAST]Código Azul es una nueva compañía gallega de teatro creada en 2024 por el actor y productor Martín Espantoso.

Código Azul tiene un compromiso con la búsqueda de la verdad y adopta un espíritu didáctico, enfocándose en la creación de un teatro que dialoga con la actualidad desde una mirada crítica e irónica.

Observa la realidad desde una visión lúdica que pretende hacer reflexionar a sus espectadores. Pone la lupa en temas como la salud mental, los cambios sociales, el panorama cultural... Siempre con humor y emoción.

|

[ENG]Código Azul is a new Galician theater company created in 2024 by actor and producer Martín Espantoso.

Código Azul is committed to the search for truth and adopts a didactic spirit, focusing on creating theater that dialogues with current events from a critical and ironic perspective.

It observes reality from a playful vision that aims to make its audience reflect. It puts the spotlight on topics such as mental health, social changes, and the cultural landscape... Always with humor and emotion.

CÓDIGO AZUL

ESPECTÁCULOS

En produción | En producción | In production

Tolóptica

[GAL]Leo e Brais, dous empresarios da óptica Tolóptica, asisten á 24ª convención de Tolóptica, na cal van entregar os premios ao mellor vendedor de primeira clase da empresa, entre outros.

Leo é un axente distribuidor nato, puntual, pulcro e meticuloso pero ao mesmo tempo moi egocéntrico, mentres que Brais é máis despreocupado, tranquilo e sinxelo, un home que transborda unha actitude risueña e empática ala por onde pasa.

Leo chega con moita antelación ao evento e toma medidas do escenario para facerse unha idea de como se vai levar a cabo a gala. Brais, atraído pola curiosidade das accións de Leo, decide acompañalo durante o evento.

[CAST]Leo y Brais, dos empresarios de la óptica Tolóptica, asisten a la 24ª convención de Tolóptica, donde se entregarán los premios al mejor vendedor de primera clase de la empresa, entre otros.

Leo es un agente distribuidor nato, puntual, pulcro y meticuloso pero al mismo tiempo muy egocéntrico, mientras que Brais es más despreocupado, tranquilo y sencillo, un hombre que desprende una actitud risueña y empática allá por donde va.

Leo llega con mucha antelación al evento y toma medidas del escenario para hacerse una idea de cómo se llevará a cabo la gala. Brais, atraído por la curiosidad hacia las acciones de Leo, decide acompañarlo durante el evento.

[ENG]Leo and Brais, two entrepreneurs from Tolóptica Optics, attend the 24th Tolóptica convention, where awards will be presented to the best first-class salesman of the company, among others.

Leo is a natural-born distributor, punctual, neat, and meticulous but at the same time very egocentric, whereas Brais is more carefree, calm, and simple, a man who exudes a cheerful and empathetic attitude wherever he goes.

Leo arrives well in advance to the event and takes measurements of the stage to get an idea of how the gala will be carried out. Brais, intrigued by Leo's actions, decides to accompany him during the event.

ELENCO | Martín Espantoso, Marcos Fernández e Laura Estelo

TEXTO | Ismael G.Candal

DIRECCIÓN | Xosé Leis

ESCENOGRAFÍA, LUZ  E CONSTRUCCIÓN | Naila Rodsúa

VESTIARIO | Naila Rodsúa

PRODUCIÓN E DISTRIBUCIÓN | Martín Espantoso

ESPECTÁCULOS

Ejerció labores de producción en espectáculos flexibles pensados para todos los escenarios.

Teatro

Corentena

Touriñán e Perdomo levan aos escenarios as conversas que mantiveron en directo polas redes sociais durante o confinamento. Un espectáculo de improvisación no que rescatan algúns dos personaxes nacidos naqueles días.

Xosé A. Touriñán · David Perdomo

Aquí Tou!

Un monólogo moi persoal no que o cómico nos leva da man facendo un percorrido polos momentos chave do seu camiño vital e cos que, como galegos, todos nos sentimos identificados.

Xosé A. Touriñán

AUDIOVISUAL

Ejerció labores de producción en diferentes proyectos.

Cortometrajes

Sobreviviendo

Frente a la dura situación económica en la que se encuentra, Susana, se verá obligada a tomar una amarga decisión para poder salir a adelante con su hija.

NA PÓLA

Na Pola é unha produtora independente que nace na mitade da pandemia mundial do Covid 19 en forma dunha canle de youtube do actor e productor Martín Espantoso.

Nela poderedes atopar todo tipo de contido audiovisual, tanto en galego coma en castelán,  na que se nos amosa o mais profundo e persoal do artista: Da súa propia creatividade, das súas inquendanzas, da súas experiencias...

Subscríbete aquí:

Na Pólafull

ASMR

Aldeán

Aldeán confinado

Tortilla

© Derechos de autor. Todos los derechos reservados.

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.